EFFECTIEVE EN VEILIGE REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSMIDDELEN

Er waren 38 pogingen nodig om de formule te verkrijgen die prestaties, snelheid, stabiliteit en veiligheid in zich verenigt.

De formule van onze UMONIUM38® producten toont een aanzienlijk breder werkingsspectrum. De contacttijden zijn kort en realistisch.. De gebruiksconcentraties zijn gering.

Het tensioactieve karakter van de formule zorgt voor een krachtige reinigende werking, desinfectie van hoog niveau voor alle pathogenen en de verwijdering van een vettige, eiwitachtige film en van biofilm, door middel van weken, circulatie van stromen, nat afvegen, verstuiven, aanbrengen van schuim, … Koud én warm.

sans_vapeur-u38

Zonder gevaarlijke damp

sans_cmr

Zonder CMR-substantie
of hormoonontregelaar

ininflammable

Niet brandbaar

sans_residu

Zonder residu na spoeling

ERKENDE DOELTREFFENDHEID

Conform en gevalideerd volgens de hoogste Europese normatieve standaarden. De doeltreffendheid van onze desinfectiemiddelen wordt erkend voor het geheel van de pathogene flora (bacteriën, gisten, schimmels, mycobacteriën, virussen), zelfs in omstandigheden van interferentie.

VEILIGE PRODUCTEN

Vanuit een VERANTWOORDE benaderingswijze verbindt Laboratoire Huckert’s International zich ertoe om producten op de markt te brengen die geen risico vormen voor de operator, de patiënt, het materiaal en het milieu.

Onze desinfectiemiddelen bevatten geen CMR-componenten (kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch) of hormoontregelaars, ze zijn pH-neutraal, niet corrosief, onontvlambaar en geven geen giftige dampen af.

Producten die geen gevaar vormen voor uw gezondheid of uw materiaal!

AANGEPASTE ASSORTIMENTEN

Omdat de eisen per sector verschillen, heeft ons laboratorium verschillende assortimenten van desinfectiemiddelen ontwikkeld om te voorzien in de specifieke behoeften van elke professionele sector.

We bieden u biociden en medische hulpmiddelen, met of zonder etherische oliën, die zijn aangepast aan de meest veeleisende of gevoelige omgevingen, of die in contact staan met levensmiddelen.

EEN DUBBELE WERKING: REINIGING EN DESINFECTIE

UMONIUM38® bezit tensioactieve eigenschappen. De formule destabiliseert de verbindingen tussen de watermoleculen en stelt deze in staat dieper in de micro-oneffenheden binnen te dringen en zo de oplosbaarheid van andere moleculen (vetten, vuil …) te bevorderen.

Dankzij deze bijzondere eigenschap kan Umonium 38 gebruikt worden om te reinigen en te desinfecteren.