STERKE ENGAGEMENTEN SINDS MEER DAN 60 JAAR:

Eisen, betrouwbaarheid, veiligheid, we beschermen het allerbelangrijkste: het leven.

Het laboratoire Huckert’s International vervaardigt medische hulpmiddelen van hoog niveau die geschikt zijn voor de desinfectie van medische hulpmiddelen. Ze voldoen aan de eisen van richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en zullen voldoen aan de toekomstige eisen van de MDR.

Daarnaast produceren we:

  • Biociden voor de voedings-, medische, industriële, huishoudelijke en professionele sector
  • Dermo-cosmetische producten, verrijkt met etherische oliën die goed zijn voor uw (gevoelige) huid

Al onze producten worden vervaardigd volgens de kwaliteitscriteria (traceerbaarheid en constante stabiliteit) die opgelegd worden door de ISO 9001: 2015- en ISO 13485: 2016-certificaten.

Elk product wordt in 10 stappen gefabriceerd, vanaf het ontwerp tot de uiteindelijke toepassing. Onze teams zetten zich elke dag voor 100% in om u totale tevredenheid te garanderen. We hopen dat u via het gebruik van onze oplossingen onze wens zult opmerken om u kwaliteitsproducten te bieden die meer dan ooit beschermen wat het allerdierbaarst is: het leven.

ONZE LEIDENDE GEDACHTE:

We willen de bedrijven die een beroep op onze diensten doen voor een hoogwaardige desinfectie een efficiënte begeleiding bieden. We geven blijk van constante zorg om kwaliteit en om de tevredenheid van onze klanten.

De duurzame ontwikkeling maakt integraal deel uit van het systeem voor kwaliteitbeheer van het Laboratoire Huckert’s International. We willen eerst en vooral dat onze medewerkers instemmen met onze waarden als familiebedrijf. Kwaliteit, gezondheid en ethiek staan centraal bij alles wat we doen.

FORMULES DIE UW GEZONDHEID NIET SCHADEN

De meeste van onze formules bevatten etherische oliën en geconcentreerde extracten van geneeskrachtige planten.

We werken niet met CMR-stoffen (kankerverwekkend, mutageen en reprotoxisch) en hormoonontregelende stoffen. Een pro-actief programma voor reglementair en technisch toezicht zorgt ervoor dat we voortdurend worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op deze gebieden.

We maken er ook een erezaak van dat onze producten pH-neutraal en niet corrosief zijn.

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE

Onze geconcentreerde formules zijn voor meer dan 80%* biologisch afbreekbaar.

We werken aan onze cosmetica om een gehalte van natuurlijkheid van meer dan 90% te bereiken.

We geven de voorkeur aan koude vervaardiging om de energiekosten te verminderen.

Als lid van de vereniging Val-I-Pac storten wij jaarlijkse een bijdrage voor de inzameling en recylage van onze industriële verpakkingen.

* OECD 301B-test geldt niet voor de vochtige tissues.

NAAR MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKINGEN

In het kader van onze inzet om het milieu te beschermen, willen we de milieu-impact van onze verpakkingen verminderen, zonder echter concessies te doen aan de veiligheid of effectiviteit van onze producten. Daarom gebruiken we sinds 2020 plantaardig/biogebaseerd PE (polyethyleen) voor onze bidons van 5 l, sprayflessen van 1 l/500 ml en voor onze cosmeticaflessen*.

Plantaardig PE is een kunststof op basis van rietsuiker met dezelfde beschermende en conserverende eigenschappen als conventioneel PE. Het beschermt, is duurzaam en recycleerbaar.

Waarom suikerriet? De teelt ervan leidt niet tot voedselgebrek. De productie is milieuvriendelijk. De flacons van plantaardig plastic zorgen voor een CO2-uitstoot die 75% kleiner is dan die van de klassieke flacons.

Bovendien bevatten onze gebruiksklare verstuivers geen drijfgas.

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van de grondstoffen.

VERMINDERING VAN CO₂-UITSTOOT

We geven de voorkeur aan samenwerking met Europese leveranciers om de trajecten te verkleinen en dus de uitstoot van CO₂ te verkleinen, maar ook om de Europese economie te steunen.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan de uitstoot van CO₂ door de voertuigen van ons wagenpark. We selecteren de voertuigen met de laagst mogelijke koolstofvoetafdruk.

We hebben de beslissing genomen alle lichtpunten te voorzien van ledverlichting, die 4 keer minder energie verbruikt dan gloeilampen.