สารทำความสะอาด-สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ต้องทดสอบสูตรทั้งหมด 38 ครั้งเพื่อให้ได้สูตรที่มีประสิทธิภาพ ออกฤทธิ์เร็ว มีความเสถียร และความปลอดภัย

สูตรของผลิตภัณฑ์ UMONIUM38® ของเรา ใช้ได้กับข่ายงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น เวลา ในการสัมผัสสั้นและได้ผล. อีกทั้ง ใช้ความเข้มข้นต่ำ

สารลดแรงตึงผิวของสูตรช่วยให้สารทำความสะอาดออกฤทธิ์ได้ดีและสามารถฆ่าเชื้อทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังสามารถกำจัดคราบไขมัน คราบโปรตีน และไบโอฟิล์ม โดยวิธีการแช่ การใช้ระบบน้ำไหลเวียน การเช็ดแบบเปียก การใช้สเปรย์ การฉีดโฟม … ทั้งแบบเย็นหรือร้อน

sans_vapeur-u38

ไม่มีไอระเหยอันตราย

sans_cmr

ปลอดสาร CMR
หรือสารก่อกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

ininflammable

ไม่ติดไฟ

sans_residu

ไม่มีสารตกค้างหลังล้าง

ประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับ

สอดคล้องกับระเบียบและได้รับการตรวจสอบตามระเบียบมาตรฐานสูงสุดของยุโรปในเรื่องของการใช้งาน ประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อของเราเป็นที่ยอมรับว่าสามารถกำจัดพืชที่ก่อให้เกิดโรคได้ทั้งหมด (แบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา มัยโคแบคทีเรีย ไวรัส) แม้ในสภาวะที่ถูกรบกวน

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

แนวทางความรับผิดชอบของ Laboratoire Huckert’s International คือความมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย เครื่องมือและสิ่งแวดล้อม

ปราศจากส่วนประกอบ CMR (สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์) หรือสารก่อกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ สารฆ่าเชื้อที่มีค่า pH เป็นกลางของเราไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ติดไฟ และไม่ก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษใด ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพและอุปกรณ์ของคุณ!

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

เพราะทุกวิชาชีพมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน ห้องปฏิบัติการของเราจึงได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละภาควิชาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือไม่ก็ตาม เรามีไบโอไซด์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขมากที่สุด มีความละเอียดอ่อนที่สุด หรือต้องสัมผัสกับอาหาร

การทำงานแบบควบคู่ เป็นทั้งสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ

สูตร UMONIUM38® มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สูตรนี้ทำ ให้พันธะระหว่างโมเลกุลของน้ำไม่เสถียร และช่วยให้สามารถแทรกซึมส่วนเล็ก ๆ ได้ลึกขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมการละลายของโมเลกุลอื่น ๆ (ไขมัน สิ่งสกปรก…)

คุณลักษณะเฉพาะนี้จะช่วยให้สามารถใช้ในการทำความสะอาดและในการฆ่าเชื้อโรคได้