laboratoire huckert’s

ห้องปฏิบัติการของเราโดยสังเขป

ที่ห้องปฏิบัติการ Huckert’s เราต่อสู้กับเชื้อโรคมาตั้งแต่ปี 1957 !

เราเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีมาตรฐานสูง เราพัฒนา ผลิต และวางขายน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องสำอางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความปลอดภัยทุกด้านและมีประสิทธิภาพสูงตลอด กระบวนการฆ่าเชื้อของคุณ กระทั่งสามารถใช้กับสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนที่สุด เช่น การใช้กับเด็กทารกแรกเกิด

ความสำเร็จของห้องปฏิบัติการของเราเกิดจากคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างสารเคมีคุณภาพสูงและฤทธิ์ของพืชต่าง ๆ

ด้วยความยึดมั่นในจริยธรรม เราได้ตรวจสอบมาตรฐานผ่านห้องปฏิบัติการอิสระและได้รับการรับรอง เราทำงานภายใต้ระบบ ISO ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 ด้วยความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเชิงบรรทัดฐานสูงสุด สิ่งสำคัญสูงสุดคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไป

กับการสร้างความมั่นใจว่ามีการควบคุมกระบวนการที่สมบูรณ์แบบของเรา สิ่งที่เราทำ เราต้องการทำให้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้ ทีมของเราจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่นำอันตรายทางชีวภาพด้วยการก่อความเสี่ยงทางเคมี

อัตราการต่อสู้โดยสังเขปของเรา

49 ล้าน

ในแต่ละปี มีคนกว่า 49 ล้านคนที่มีภาวะติดเชื้อ

80%

80% ของการติดเชื้อเกิดขึ้นจากการสัมผัสด้วยมือ

5 ถึง 10%

ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่ในอัตรา 5-10% ระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

1/10

1/10 การเสียชีวิตของมารดา 1 ใน 10 รายเกิดจากการติดเชื้อ

LABORATOIRE HUCKERT’S INTERNATIONAL ในรูปแบบวิดีโอ

งานที่จะเกิดขึ้น

    โปรดสำรองเวลาไว้!

    ในแต่ละปี ห้องปฏิบัติการของเราได้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ทั่วโลก

    นับเป็นโอกาสในการพบกับทีมขายของเรา ที่จะบอกความต้องการของคุณให้เราทราบ และค้นพบผลิตภัณฑ์ของเรา