ในภาคส่วนงานที่มีความอ่อนไหวและคับคั่ง อย่างเช่นงานด้านสุขภาพ จำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่ใช้และผลที่ตามมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์

เรานำเสนอโซลูชันที่เป็นเลิศทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและไม่เป็นอันตราย และช่วยปรับปรุงการดำเนินงานด้านสุขอนามัยของบริการด้านสุขภาพไปจนถึงบริการฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีความเสี่ยงทางเคมีต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่อ่อนไหวที่สุด และสามารถยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือ

การล้างและการฆ่าเชื้อเบื้องต้น การจัดการรายวัน การถ่ายโอนชุดเครื่องมือ การฆ่าเชื้อ/CSSD …

พื้นผิวและอุปกรณ์

ฝ่ายงานบริการที่มีความละเอียดอ่อน พื้นที่ห้องผ่าตัดและบริการด้านสุขภาพ อุปกรณ์สำหรับแช่สารละลาย อุปกรณ์ที่ไม่แช่สารละลาย เครื่องสร้างภาพ…

พื้น

พื้นที่ส่วนกลาง บริการดูแลสุขภาพ พื้นที่ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ บริการให้คำปรึกษา …

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อที่ถูกสุขอนามัยและในงานผ่าตัด

การกำจัดกลิ่น

บริการผู้สูงอายุ/USLD ห้องตั้งศพ พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ห้องซักรีด ที่ทิ้งขยะ …

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: งานต้อนรับ การจัดการศพ นรีเวชวิทยา IVF/MAP ห้องปฏิบัติการวิจัย เวชศาสตร์ทารกแรกเกิด ร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยง การขนส่งทางการแพทย์