เชื้อโรคที่มีความทนทานเป็นพิเศษบางประเภทสามารถอยู่บนพื้นผิวได้นานหลายเดือน และเป็นแหล่งของการปนเปื้อนข้ามที่ทำให้การผลิตโดยรวมเสียหาย หรือทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผิดเพี้ยนไป

เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและผลกระทบต่อสุขภาพหรือต้นทุนการผลิตที่อาจเกิดขึ้น การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อต้องทำให้หมดจด รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

UMONIUM38® MASTER FOOD เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ใช้ได้กับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอน โดยไม่เสี่ยงที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สึกหรอก่อนสิ้นอายุการใช้งาน และไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

พื้นผิวและอุปกรณ์

เครื่องใช้ เครื่องมือตัด อ่าง ฉากกั้น ห้องเย็น ระบบท่อระบายอากาศ ยานพาหนะขนส่ง …

พื้น

พื้นที่ส่วนกลาง ส่วนการผลิต พื้นที่จัดเก็บ/ห้องเย็น ห้องน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า…

สุขอนามัยของมือ

การล้างและการกำจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อ คราบสกปรกฝังลึก (การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล …)

การทำความสะอาดในอาคาร

อุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ เครือข่ายการจ่ายของเหลว เครื่องล้างทำความสะอาดระบบอุโมงค์ เมมเบรน …

การทำความสะอาดนอกอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต สายพานลำเลียง ถัง หน้าจอป้อนคำสั่งควบคุม บริเวณการเตรียมงานและการประกอบ …

การกำจัดกลิ่น

พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ พื้นที่ทิ้งขยะ… การใช้งานแบบแมนนวลและระบบอัตโนมัติ

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: ร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยง