เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนหรือเพื่อรักษาสถานะทางจุลชีววิทยาของสัตว์ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ จากการปนเปื้อนข้าม การปฏิบัติตามขั้นตอนในมาตรการด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจรบกวนกระบวนการวิจัยในระดับมากหรือน้อย (ความผิดปกติเชิงพฤติกรรม ความเสี่ยงเกี่ยวกับ CMR, สารก่อกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ, ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพ้หรือการระคายเคือง …) ด้วยเหตุนี้จึงต้องเลือกด้วยความระมัดระวัง

เรานำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมซึ่งมีความเป็นเลิศ ที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดและกระบวนการวิจัยที่มีความละเอียดอ่อนที่สุด โดยไม่มีความเสี่ยงทางเคมีต่อผู้ปฏิบัติงานและสัตว์

เครื่องมือ

ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือวัด อุปกรณ์ทั้งหมด …

พื้นผิวและอุปกรณ์

ที่กั้น โต๊ะปฏิบัติการและเฟอร์นิเจอร์ กรง กรงแยกสัตว์ทดลองระบบปลอดเชื้อ ตู้เก็บของระบบถ่ายอากาศ ตู้จำลองธรรมชาติ ขวดนม เครื่องล้างขวด ถาดวางอาหาร …

พื้น

พื้นที่ส่วนกลางและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทางเดิน ห้องพัก พื้นที่ห้องผ่าตัด พื้นที่จัดเก็บและห้องเย็น …

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อที่ถูกสุขอนามัยและในงานผ่าตัด คราบสกปรกฝังลึก

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยา ห้องปฏิบัติการวิจัย งานสัตวแพทย์