Dịnh nghĩa

Khách hàng: bất kỳ chuyên gia hoặc thể nhân nào có năng lực theo nghĩa của các điều 1123 và sau đó trong Bộ luật Dân sự, hoặc pháp nhân, truy cập Trang web là đối tượng của các điều kiện chung này.
Lợi ích và Dịch vụ: https://huckerts.net cung cấp cho

Khách hàng: Nội dung: Tất cả các yếu tố cấu thành thông tin hiện có trên Trang web, chủ yếu là dạng văn bản – hình ảnh – video.

Thông tin khách hàng: Sau đây được gọi là “Thông tin” tương ứng với tất cả dữ liệu cá nhân có khả năng được https://huckerts.net nắm giữ để quản lý tài khoản của quý vị, quản lý mối quan hệ khách hàng cũng như cho các mục đích phân tích và thống kê.

Người dùng: Người dùng Internet kết nối, sử dụng trang web nói trên.

Thông tin cá nhân: “Thông tin mà dưới bất kỳ hình thức nào sẽ cho phép, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhận dạng các thể nhân mà nó đề cập đến” (Điều 4 của Luật số 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978).

Các thuật ngữ “dữ liệu cá nhân”, “chủ thể dữ liệu”, “bên xử lý phụ” và “dữ liệu nhạy cảm” có ý nghĩa được xác định bởi Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu (RGPD: Số 2016-679)

1. Trình bày của trang web

Theo Điều 6 của Luật số 2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004 về niềm tin vào nền kinh tế kỹ thuật số, người dùng trang web https://huckerts.net sẽ được thông báo về danh tính của các bên liên quan khác nhau trong quá trình tạo lập và theo dõi trang web đó:

Chủ sở hữu: SPRL Laboratoire Huckert’s International Capital social de 92960,07€ Mã số thuế VAT: BE0428881045 – 20 Avenue Lavoisier 1300 Wavre
Người chịu trách nhiệm xuất bản: Florence Huckert – info@huckerts.net
Người chịu trách nhiệm xuất bản là một thể nhân hoặc pháp nhân.
Quản trị viên trang web: Céline Walther – info@huckerts.net
Được lưu trữ bởi: L’Atelier 42 – 42 Rue Étienne Marcel 75002 Paris 01 84 25 14 18
Viên chức Bảo vệ dữ liệu: Florence Huckert – info@huckerts.net

Mẫu thông báo pháp lý này được cung cấp bởi công cụ tạo thông báo pháp lý RGPD của Orson.io

2. Diều kiện chung về sử dụng trang web và các dịch vụ được cung cấp

Trang web này sẽ tạo thành một tác phẩm trí tuệ được bảo vệ bởi các quy định của Bộ luật Sở hữu trí tuệ cũng như các quy định quốc tế hiện hành. Khách hàng không được tái sử dụng, chuyển nhượng hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào cho tài khoản của riêng mình tất cả hoặc một phần các yếu tố hoặc nội dung của Trang web này.

Việc sử dụng trang https://huckerts.net có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn các điều kiện sử dụng chung được mô tả dưới đây. Các điều kiện sử dụng này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào, do đó khuyến khích người dùng của trang web https://huckerts.net tham khảo các điều kiện này một cách thường xuyên.

Người dùng thường có thể truy cập trang web này mọi lúc. Tuy nhiên, việc gián đoạn do bảo trì kỹ thuật có thể do https://huckerts.net quyết định. Khi đó, https://huckerts.net sẽ cố gắng thông báo trước cho người dùng về ngày giờ sẽ tiến hành can thiệp. Trang web https://huckerts.net được https://huckerts.net chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên. Tương tự, các thông báo pháp lý có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào: tuy nhiên, các thông báo này sẽ ràng buộc người dùng được mời tham khảo các nội dung đó thường xuyên nhất có thể để ghi nhận chúng.

3. Mô tả các dịch vụ được cung cấp

Mục đích của trang web https://huckerts.net là cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty. https://huckerts.net sẽ nỗ lực cung cấp thông tin trên trang https://huckerts.net chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, trang web không thể chịu trách nhiệm về những sai sót, không chính xác và thiếu sót trong quá trình cập nhật, cho dù bởi chính họ hoặc bởi các đối tác bên thứ ba cung cấp cho trang web những thông tin này.

Tất cả thông tin được trên trang https://huckerts.net đều được đưa ra dưới dạng chỉ dẫn và có khả năng thay đổi. Hơn nữa, thông tin trên trang https://huckerts.net vẫn chưa phải là đầy đủ. Các nội dung này còn tùy thuộc vào những sửa đổi đã được thực hiện kể từ khi đưa chúng lên mạng.

4. Giới hạn theo hợp đồng về dữ liệu kỹ thuật

Trang web này sử dụng công nghệ JavaScript. Trang web không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng trang web này. Ngoài ra, người dùng trang web đồng ý truy cập trang web bằng thiết bị mới nhất, không chứa vi-rút và bằng trình duyệt thế hệ mới nhất đã được cập nhật. Trang web https://huckerts.net được lưu trữ bởi một nhà cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ của Liên minh Châu Âu phù hợp với các quy định của Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu (RGPD: số 2016-679)

Mục tiêu là cung cấp dịch vụ đảm bảo khả năng tiếp cận tốt nhất. Máy chủ lưu trữ sẽ đảm bảo tính liên tục của dịch vụ 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền làm gián đoạn dịch vụ lưu trữ trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, đặc biệt dành cho các mục đích bảo trì, cải thiện cơ sở hạ tầng, trong trường hợp có sự cố của cơ sở hạ tầng hoặc nếu Dịch vụ tạo ra lưu lượng truy cập được coi là bất thường.

https://huckerts.net và máy chủ lưu trữ không chịu trách nhiệm trong trường hợp gặp trục trặc của mạng Internet, đường dây điện thoại hoặc máy tính và thiết bị điện thoại, đặc biệt là do tắc nghẽn mạng ngăn cản việc truy cập vào máy chủ.

5. Sở hữu trí tuệ và vi phạm

https://huckerts.net là chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ và nắm giữ quyền sử dụng đối với tất cả các yếu tố có thể truy cập trên trang web này, cụ thể là văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, video, biểu tượng và âm thanh. Nghiêm cấm bất kỳ việc sao chép, sử dụng lại, sửa đổi, xuất bản, điều chỉnh tất cả hoặc một phần các yếu tố của trang web, bất kể phương tiện hoặc quy trình nào được sử dụng, ngoại trừ có văn bản cho phép trước của: https://huckerts.net.

Mọi hành vi sử dụng trái phép trang web hoặc bất kỳ thành phần nào trong trang web sẽ được coi là cấu thành hành vi vi phạm và bị truy tố theo các quy định của điều L.335-2 và theo đó của Bộ luật Sở hữu trí tuệ.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

https://huckerts.net đóng vai trò là đơn vị phát hành của trang web. https://huckerts.net chịu trách nhiệm về chất lượng và tính trung thực của Nội dung được xuất bản.

https://huckerts.net không chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp gây ra cho thiết bị của người dùng khi truy cập vào trang web https://huckerts.net, cũng như bởi việc sử dụng thiết bị không đáp ứng các thông số kỹ thuật được nêu trong điểm 4, việc xuất hiện lỗi hoặc khả năng không tương thích.

https://huckerts.net cũng không thể chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại do hậu quả gây ra (chẳng hạn như mất thị trường hoặc mất cơ hội) do việc sử dụng trang web https://huckerts.net. Không gian tương tác (khả năng đặt câu hỏi trong vùng liên hệ) hiện có sẵn cho người dùng. https://huckerts.net bảo lưu quyền xóa bỏ mà không cần thông báo trước bất kỳ nội dung nào được đăng tải trong khu vực này nếu trái với các luật hiện hành tại Pháp, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Nếu cần thiết, https://huckerts.net cũng bảo lưu quyền đưa ra câu hỏi về trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự của người dùng, đặc biệt trong trường hợp có tin nhắn phân biệt chủng tộc, lạm dụng, phỉ báng hoặc khiêu dâm, cho dù sử dụng bất cứ phương tiện nào (văn bản, hình ảnh, v.v.).

7. Quản lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng được thông báo về các quy định liên quan đến hoạt động trao đổi thông tin tiếp thị, theo luật ngày 21 tháng 6 năm 2014 về sự tin tưởng vào Nền kinh tế Kỹ thuật số, Đạo luật Bảo vệ dữ liệu ngày 06 tháng 8 năm 2004 cũng như Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu (RGPD: số 2016-679).

7.1 Người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cá nhân

Đối với Dữ liệu Cá nhân được thu thập như một phần của quá trình tạo tài khoản cá nhân của Người dùng và việc điều hướng tài khoản đó trên Trang web, người chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân là: Laboratoire Huckert’s International. https://huckerts.net do Florence Huckert đại diện theo pháp luật.

Là bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu thu thập được, https://huckerts.net cam kết tuân thủ các quy định luật pháp đang có hiệu lực. Cụ thể, Khách hàng có trách nhiệm thiết lập mục đích xử lý dữ liệu của mình, sau khi đã có được chấp thuận của họ để cung cấp cho khách hàng tiềm năng và khách hàng của mình thông tin đầy đủ về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ cũng như duy trì việc ghi nhận quá trình xử lý phù hợp với thực tế. Bất cứ khi nào https://huckerts.net xử lý Dữ liệu Cá nhân, https://huckerts.net sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác và mức độ liên quan của Dữ liệu Cá nhân đối với các mục đích mà https://huckerts.net xử lý các dữ liệu đó.

7.2 Mục đích của dữ liệu thu thập

https://huckerts.net có thể xử lý tất cả hoặc một phần dữ liệu:

 • để cho phép điều hướng trên Trang web cũng như việc quản lý và truy xuất nguồn gốc của các dịch vụ do người dùng đặt hàng: kết nối và dữ liệu sử dụng Trang web, thanh toán, lịch sử đơn hàng, v.v.
 • để ngăn chặn và đấu tranh chống lại gian lận máy tính (gửi thư rác, hack, v.v.): phần cứng máy tính được dùng để duyệt xem, địa chỉ IP, mật khẩu (được băm)
 • để cải thiện việc điều hướng trên Trang web: dữ liệu đăng nhập và mức sử dụng
 • để thực hiện các cuộc khảo sát tự nguyện về mức độ hài lòng trên https://huckerts.net: địa chỉ email
 • để thực hiện các chiến dịch truyền thông (tin nhắn SMS, email): số điện thoại, địa chỉ email

https://huckerts.net không bán các dữ liệu cá nhân của quý vị, mà theo đó chỉ sử dụng các dữ liệu này khi cần thiết hoặc cho các mục đích thống kê và phân tích.

7.3 Quyền tiếp cận, chỉnh sửa và phản đối

Theo các quy định hiện hành của Châu Âu, Người dùng https://huckerts.net có các quyền sau:

 • quyền truy cập (điều 15 RGPD) và chỉnh sửa (điều 16 RGPD), cập nhật, hoàn thiện dữ liệu Người dùng, quyền chặn hoặc xóa dữ liệu cá nhân của Người dùng (điều 17 RGPD), khi các dữ liệu đó không chính xác, không đầy đủ, không rõ ràng, lỗi thời hoặc việc thu thập, sử dụng, trao đổi thông tin hoặc lưu trữ các nội dung đó bị cấm
 • quyền rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào (điều 13-2c RGPD)
 • quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu Người dùng (điều 18 RGPD)
 • quyền phản đối việc xử lý dữ liệu Người dùng (điều 21 RGPD)
 • quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu mà Người dùng đã cung cấp, khi dữ liệu này được xử lý tự động dựa trên sự chấp thuận của họ hoặc theo hợp đồng (điều 20 RGPD)
 • quyền định đoạt các dữ liệu của Người dùng sau khi họ qua đời và lựa chọn người mà https://huckerts.net sẽ phải (hoặc không được) trao đổi các dữ liệu của mình cho bên thứ ba mà trước đó họ đã được chỉ định

Ngay sau khi https://huckerts.net biết được Người dùng qua đời và trong trường hợp không có hướng dẫn về việc chia sẻ dữ liệu từ người đó, https://huckerts.net cam kết tiêu hủy dữ liệu của người đó, trừ khi việc lưu giữ của họ được chứng minh là cần thiết cho các mục đích quản lý hoặc để đáp ứng một nghĩa vụ pháp lý.

Nếu Người dùng muốn biết cách https://huckerts.net sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình, muốn yêu cầu sửa đổi dữ liệu hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu, Người dùng có thể liên hệ với https://huckerts.net bằng văn bản theo địa chỉ sau:

Laboratoire Huckert’s International – DPO, Florence Huckert
20 Avenue Lavoisier 1300 Wavre.

Trong trường hợp này, Người dùng phải chỉ ra Dữ liệu Cá nhân mà họ muốn https://huckerts.net chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bỏ, bằng cách nhận dạng chính xác bản thân họ nhờ bản sao của giấy tờ nhận dạng (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu).

Các yêu cầu xóa bỏ Dữ liệu Cá nhân sẽ phải tuân theo các nghĩa vụ được áp dụng đối với https://huckerts.net theo các luật, đặc biệt là đối với việc bảo tồn hoặc lưu trữ tài liệu. Cuối cùng, Người dùng của https://huckerts.net có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan giám sát, và đặc biệt là CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Không tiết lộ dữ liệu cá nhân

https://huckerts.net bị nghiêm cấm việc xử lý, lưu trữ hoặc truyền gửi Thông tin thu thập được về Khách hàng của mình đến một quốc gia nằm ngoài Liên minh Châu Âu hoặc được Ủy ban Châu Âu xác nhận là “không phù hợp” nếu không thông báo trước cho khách hàng. Tuy nhiên, https://huckerts.net vẫn được tự do lựa chọn các nhà thầu phụ kỹ thuật và thương mại với điều kiện họ phải đưa ra đủ những đảm bảo về các yêu cầu của Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu (RGPD: số 2016-679).

https://huckerts.net cam kết thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ tính bảo mật của Thông tin và đặc biệt là không được trao đổi thông tin cho những người không có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu một sự cố ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của Thông tin của Khách hàng được thông báo đến https://huckerts.net, thì https://huckerts.net phải thông báo cho Khách hàng sớm nhất có thể cũng như cho biết các biện pháp khắc phục được thực hiện. Ngoài ra, https://huckerts.net không thu thập bất kỳ “dữ liệu nhạy cảm” nào.

Dữ liệu Cá nhân của Người dùng có thể được xử lý bởi các công ty con của https://huckerts.net và các nhà thầu phụ (nhà cung cấp dịch vụ) một cách độc quyền nhằm đạt được các mục đích của chính sách này.

Trong giới hạn thẩm quyền tương ứng của họ và cho các mục đích nêu trên, những người chủ yếu có thể có được quyền truy cập vào dữ liệu của Người dùng https://huckerts.net phần lớn là các đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

8. Thông báo sự cố

Dù có cố gắng đến đâu, không có phương thức truyền tải nào qua mạng Internet cũng như không có phương thức lưu trữ điện tử nào là tuyệt đối an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo được tính bảo mật tuyệt đối. Nếu phát hiện ra vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng để họ có thể thực hiện hành động thích hợp. Các quy trình thông báo sự cố của chúng tôi có xét đến các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, cho dù ở cấp độ quốc gia hay trên toàn Châu Âu. Chúng tôi cam kết thông báo đầy đủ cho khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến bảo mật tài khoản của họ cũng như cung cấp cho họ tất cả thông tin cần thiết để giúp họ tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo theo quy định của riêng họ.

Không một thông tin cá nhân nào của người dùng trang web https://huckerts.net được công bố, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc bán trên bất kỳ phương tiện nào cho bên thứ ba mà người dùng không biết. Chỉ có giả định về việc mua lại https://huckerts.net và các quyền của trang web mới cho phép việc truyền gửi các thông tin nói trên đến người mua tiềm năng, là những người sau đó sẽ bị ràng buộc bởi cùng một nghĩa vụ lưu trữ và sửa đổi dữ liệu đối với người dùng của trang web https://huckerts.net.

Bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật và bí mật của Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Sức khỏe Cá nhân, https://huckerts.net sử dụng các hệ thống mạng được bảo vệ bởi các thiết bị tiêu chuẩn như tường lửa, mã hóa ẩn danh, mã hóa và mật khẩu.

Khi xử lý Dữ liệu Cá nhân, https://huckerts.net thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy.

9. Liên kết siêu văn bản, “cookie” và đèn hiệu internet (“thẻ”)

Trang https://huckerts.net chứa một số liên kết siêu văn bản nhất định đến các trang khác, được thiết lập với sự cho phép của https://huckerts.net. Tuy nhiên, https://huckerts.net không có khả năng xác minh nội dung của các trang được truy cập theo đó, và do đó không chịu trách nhiệm đối với dữ kiện này.

Trừ khi quý vị quyết định tắt cookie, quý vị đồng ý rằng trang web có thể sử dụng chúng. Quý vị có thể hủy kích hoạt các cookie này bất kỳ lúc nào và miễn phí từ các tùy chọn hủy kích hoạt được cung cấp cho quý vị và được gọi lại bên dưới, và biết rằng điều này có thể làm suy giảm hoặc ngăn ngừa khả năng truy cập vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ do trang web cung cấp.

9.1. « COOKIE »

“Cookie” là một tệp thông tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của Người dùng và được lưu trong thiết bị đầu cuối của Người dùng (ví dụ: máy tính, điện thoại thông minh), (sau đây gọi là “Cookie”). Tệp này bao gồm các thông tin như tên miền của Người dùng, nhà cung cấp dịch vụ Internet của Người dùng, hệ điều hành của Người dùng, cũng như ngày và giờ truy cập. Cookie sẽ không có nguy cơ làm hỏng thiết bị đầu cuối của Người dùng theo bất cứ cách nào.

https://huckerts.net có khả năng xử lý thông tin của Người dùng liên quan đến việc họ truy cập Trang web, chẳng hạn như các trang được tham khảo, các tìm kiếm đã thực hiện. Thông tin này cho phép https://huckerts.net cải thiện nội dung của Trang web cũng như hoạt động điều hướng của Người dùng.

Cookie sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng và/hoặc cung cấp các dịch vụ do Trang web cung cấp, Người dùng có thể định cấu hình trình duyệt của mình để cho phép họ quyết định có muốn chấp nhận chúng hay không để lưu lại Cookie trên thiết bị đầu cuối hoặc ngược lại, chúng sẽ bị từ chối, theo quy định của hệ thống hoặc tổ chức phát hành chúng. Người dùng cũng có thể định cấu hình phần mềm trình duyệt của mình để chấp nhận hoặc từ chối Cookie tùy theo thời điểm, trước khi Cookie có khả năng được lưu trong thiết bị đầu cuối của họ. https://huckerts.net sẽ thông báo cho Người dùng rằng, trong trường hợp này, các chức năng của phần mềm điều hướng có thể không khả dụng.

Nếu Người dùng từ chối đăng ký Cookie trong thiết bị đầu cuối hoặc trình duyệt của mình, hoặc nếu Người dùng xóa những Cookie đã đăng ký ở đó, Người dùng sẽ được thông báo rằng khả năng điều hướng và trải nghiệm của mình trên Trang web có thể bị hạn chế. Đây cũng có thể là trường hợp khi https://huckerts.net hoặc một trong các nhà cung cấp dịch vụ của mình không thể nhận biết được loại trình duyệt thiết bị đầu cuối sử dụng, các cài đặt ngôn ngữ và hiển thị hoặc quốc gia nơi thiết bị đầu cuối dường như được kết nối với Internet nhằm phục vụ cho mục đích tương thích kỹ thuật.

Nếu áp dụng, https://huckerts.net từ chối mọi trách nhiệm đối với các hậu quả liên quan đến việc vận hành không đạt chất lượng của Trang web và bất kỳ dịch vụ nào được https://huckerts.net cung cấp do việc (i) Người dùng từ chối Cookie (ii) https://huckerts.net không thể ghi lại hoặc lấy thông tin từ Cookie cần thiết cho việc vận hành của trang web bởi sự lựa chọn của Người dùng. Đối với việc quản lý Cookie và các lựa chọn của Người dùng, cấu hình của mỗi trình duyệt sẽ khác nhau. Điều này được mô tả trong menu trợ giúp của trình duyệt, cho phép quý vị biết cách Người dùng có thể thay đổi mong muốn của mình về Cookie.

Bất cứ lúc nào, Người sử dụng có thể chọn để thể hiện và sửa đổi mong muốn của mình về Cookie. https://huckerts.net cũng có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để giúp họ thu thập và xử lý thông tin được mô tả trong phần này.

Cuối cùng, bằng cách nhấp vào các biểu tượng dành riêng cho các mạng xã hội Twitter, Facebook, Linkedin và Google Plus xuất hiện trên Trang web https://huckerts.net https://huckerts.net hoặc trong ứng dụng di động của chúng và nếu Người dùng đã chấp nhận gửi cookie bằng cách tiếp tục điều hướng trên Trang web https://huckerts.net hoặc ứng dụng di động https://huckerts.net, Twitter, Facebook, Linkedin và Google Plus cũng có thể đặt cookie trên các thiết bị của quý vị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động).

Các loại cookie này chỉ được đặt trên thiết bị đầu cuối của quý vị nếu quý vị chấp thuận chúng, bằng cách tiếp tục điều hướng trên Trang web https://huckerts.net hoặc ứng dụng di động đó. Tuy nhiên, Người dùng có thể rút lại chấp thuận của mình đối với việc https://huckerts.net gửi loại cookie này vào bất kỳ lúc nào.

9.2. ĐÈN HIỆU INTERNET (THẺ)

https://huckerts.net https://huckerts.net đôi khi có thể sử dụng đèn hiệu web (còn được gọi là “thẻ” hoặc “thẻ hành động”, “GIF một pixel”, “GIF trong suốt”, “GIF ẩn” và “GIF một-một”) và triển khai chúng thông qua một đối tác chuyên về phân tích web có khả năng đặt trụ sở (và do đó để lưu trữ các thông tin tương ứng, bao gồm cả địa chỉ IP của Người dùng) ở nước ngoài.

Các thẻ này được đặt cả trong các quảng cáo trực tuyến cho phép người dùng Internet truy cập Trang web và trên nhiều trang khác nằm trên Trang web này.

Công nghệ này cho phép https://huckerts.net đánh giá phản hồi của khách truy cập đối với Trang web cũng như hiệu quả của các hành động trên trang web (ví dụ: số lần mở trang và thông tin được xem xét), cũng như việc sử dụng Trang web này bởi Người dùng.

Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài có thể thu thập thông tin về khách truy cập Trang web này và các trang web khác bằng cách sử dụng các thẻ này, biên soạn báo cáo về hoạt động của Trang web cho https://huckerts.net, và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Trang web và Internet.

10. Luật hiện hành và vùng tài phán áp dụng

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng trang web https://huckerts.net đều phải tuân theo luật pháp của Pháp. Ngoài các trường hợp luật pháp không cho phép, các tòa án có thẩm quyền của Nivelles được trao quyền tài phán độc quyền.