มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อจุลินทรีย์ในหอผู้ป่วยหนักและหอเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดจะต้องคำนึงถึงข้อจำเพาะบางประการที่อยู่ในประเด็น หรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ ระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์ของทารกแรกเกิด (โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนกำหนด) ทำให้พวกเขาไวต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในโรงพยาบาลมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีทางผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจของเด็กทารก

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานที่มีความเสี่ยงสูง เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับการให้บริการเหล่านี้โดยเฉพาะ

ชุดเครื่องมือ

ไม้ป้ายตัวอย่าง ปากคีบ ถ้วยดูด คีม กรรไกร …

พื้นผิวและอุปกรณ์

ตู้อบ เปล เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารก ที่นอน เครื่องสร้างภาพ กล้องส่อง จอภาพและโพรบ ที่วัดระดับออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ …

พื้น

พื้นที่ส่วนกลาง ห้องนอน นอน อุปกรณ์เกี่ยวกับการให้นมและสถานบริบาลทารก พื้นที่ห้องผ่าตัดและพื้นที่กู้ชีพทารกแรกเกิด …

อุปกรณ์เกี่ยวกับการให้นม

ขวดนม เครื่องอุ่นขวดนม อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ที่ปั๊มน้ำนม อุปกรณ์ขนส่ง …

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อที่ถูกสุขอนามัยและในงานผ่าตัด

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: IVF/MAP นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลและคลินิก การขนส่งทางการแพทย์