เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ และความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยจึงถือเป็นหัวใจสำคัญ

การปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลร้ายแรงต่อการผลิตทั้งหมด และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติและ/หรือปราศจากสารกันบูด มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางชีวภาพ และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่เป็นเลิศ

พื้นผิวและอุปกรณ์

ฉากกั้น เพดาน กระจก แอร์ล็อคและฝักบัว เฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บของ ระบบท่อระบายอากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาด …

พื้น

พื้นที่การผลิต แอร์ล็อคและห้องปลอดเชื้อ พื้นที่จัดเก็บ พื้นที่ส่วนกลางและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แผ่นพรมฆ่าเชื้อ …

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อ คราบสกปรกฝังลึก

การทำความสะอาดในอาคาร

อุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ เครือข่ายการจ่ายของเหลว เครื่องล้างทำความสะอาดระบบอุโมงค์ …

การทำความสะอาดนอกอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต สายพานลำเลียง ถังและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ หน้าจอควบคุม ที่กั้นและ RABS …

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: ห้องปฏิบัติการวิจัย