ไม่ว่าการวิจัยจะมีกระบวนการอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องไม่ละเลยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ นอกเหนือการรับรองความปลอดภัยพื้นฐานของสารทั้งหมด และนอกเหนือจากการเลี่ยงความ เสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคออกไปนอกห้องปฏิบัติการ กระบวนงานวิเคราะห์ที่สมบูรณ์อาจติดขัดเนื่องด้วยการเกิดการปนเปื้อนโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการติดขัดที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

สำหรับผู้เชี่ยวชาญในงานที่มีความเสี่ยงสูง โซลูชันที่ยอดเยี่ยมของเรานี้มีความปลอดภัยในทุกด้าน ปราศจากความเสี่ยงทางเคมี และตอบสนองทุกความต้องการ รวมถึงห้องปฏิบัติการที่มีการเก็บตัวอย่างหรือการเพาะเลี้ยงเซลล์ในปริมาณมาก

เครื่องมือ

ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือวัด อุปกรณ์ทั้งหมด …

พื้นผิวและอุปกรณ์

ฉากกั้น กระจก เพดาน ที่กั้น เครื่องสร้างภาพและระบบอัตโนมัติ โต๊ะปฏิบัติการและเฟอร์นิเจอร์ PSM ตู้อบ…

พื้น

พื้นที่ส่วนกลาง ห้องคลีนรูมและห้องปลอดเชื้อ อาคารเลี้ยงสัตว์ บริเวณที่เก็บของและปฏิบัติงานทางเทคนิค แอร์ล็อคและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า …

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อ คราบสกปรกฝังลึก

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: งานใช้สัตว์ในห้องทดลองและงานเทคนิคการสัตวแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยา