ตั้งแต่ศูนย์เก็บตัวอย่างและศูนย์รักษาตัวอย่างไปจนถึงภายในหน่วยคลินิกผ่านทางห้องปฏิบัติการ บริการ IVF/MAP ต้องจัดการกับปัญหาที่ต้องใช้ความเข้มงวดเฉพาะในด้านกระบวนการรักษาสุขอนามัย

การปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อกระบวนงาน แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางเคมีใด ๆ ต่อเซลล์สืบพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของตัวอ่อน สำหรับผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง เราขอเสนอโซลูชันที่เป็นเลิศที่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสูงสุดในด้านการกำจัดเชื้อโรคทุกประเภท และสามารถใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยงตลอด

กระบวนการ กับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสที่กระบวนงานจะประสบความสำเร็จได้อย่างมาก

เครื่องมือ

เครื่องถ่างตรวจ กล้องตรวจโพรงมดลูก ชุดเครื่องมือ ท่อสอด คีม …

พื้นผิวและอุปกรณ์

ตู้อบ พื้นผิวและอุปกรณ์ทุกชนิด อุปกรณ์ ICSI อุปกรณ์เก็บรักษา โดยการแช่แข็ง เครื่องสร้างภาพ…

พื้น

พื้นที่ส่วนกลาง CECOS ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ห้องผ่าตัด…

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อที่ถูกสุขอนามัยและในงานผ่าตัด

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลและคลินิก เวชศาสตร์ทารกแรกเกิด