ความร้อน ความชื้นสูง และการปนเปื้อนสารอินทรีย์จากผู้ใช้เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการแพร่ขยายของแบคทีเรีย ยีสต์/เชื้อราอย่างมาก รวมทั้งการแพร่ไวรัสผ่านละอองฝอยแขวนลอย

ลูกค้าที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเป็นพิเศษในระหว่างการรับการบำบัดด้วยน้ำซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการแพทย์ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด เพราะมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะเกิดการปนเปื้อนข้าม และความเสี่ยงทางเคมีต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจจากผลิตภัณฑ์บางประเภท

พื้นผิวและอุปกรณ์

ห้องน้ำ ฝักบัวแรงดันน้ำ อ่างอาบน้ำและอ่างน้ำ เฟอร์นิเจอร์ แนวท่อ วงจรและปั๊ม ท่อส่งน้ำ …

พื้น

พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่บำบัด ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ขอบสระ และอ่างล้างเท้า …

สุขอนามัยของมือ

การล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อน การฆ่าเชื้อ คราบสกปรกฝังลึก

การกำจัดกลิ่น

พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ พื้นที่ทิ้งขยะ ห้องรักษาเฉพาะทาง…

คุณมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เพบในเว็บไซต์ของเรา หรือคุณประสบกับวิกฤติจากโรคระบาดหรือไม่?

โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

ภาควิชาชีพที่เกี่ยวข้อง: งานต้อนรับ สถาบันเพื่อความงามและความเป็นอยู่ที่ดี งานโรงแรม ร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยง