Bacteriedodend

Er bestaan veel verschillende bacteriën. Opdat een desinfecterend middel in aanmerking zou komen, moet het 3 studiefases doorlopen, waarvan de laatste de praktische gebruiksomstandigheden simuleert (de methode omvat het plaatsen van kiemen in een droge status met interfererend materiaal, EN 127 …). Deze tests dekken significant resistente referentiekiemen. Ze zijn erg streng en bevestigen de bacteriedodende activiteit daarom goed.